Naše usluge
120
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-120,bridge-core-3.0.2,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-28.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
 

Naše usluge

Usluge fizičkog obezbeđenja

Fizičko obezbeđenje objekata podrazumeva potpunu zaštitu objekata od krađa i provala kao i zaštitu lica koja se nalaze u njemu. Fizičko obezbeđenje vrše obučeni radnici, koji su predhodno prošli sve provere i ispunili sve uslove za obavljanje poslova obezbeđenja. Posebnu pažnju posvećujemo stručnoj obuci i njihovom usavršavanju.

Dužnosti zaštite imovine i lica su naš osnovni ali ne i jedini zadatak. Mi smo uvek na raspolaganju i spremni smo da pomognemo korisnicima naših usluga u svim vanrednim situacijama. Svi objekti fizičkog obezbeđenja povezani su sredstvima komunikacije.

Tehnička zaštita objekata

Integrisanjem vrhunskih tehnologija poznatih svetskih proizvođača iz oblasti tehničke zaštite, svojim iskustvom i znanjem, sprovodi rešenja prilagođena potrebama najvišeg stepena bezbednosti naših klijenata i njihove imovine.

Implementacija tehničkih sistema zaštite u sistem obezbeđenja lica, imovine i poslovanja predstavlja jedan od osnovnih uslova uspešnog rada u sektoru bezbednosti.

Ugradnja najsavremenijih tehničkih sistema zaštite olakšava rad i povećava bezbednost štićenog objekta. U kombinaciji sa adekvatnom službom fizičkog obezbeđenja postiže se maksimalni efekat rada.

Video nadzor

Bezbednosni sistemi interne televizije imaju veoma široku primenu u obezbeđivanju putem video zapisa i arhiviranju događaja u prostoru koji se nadzire.

U praksi klasični video nadzor je sistem koji se sastoji od jedne ili više video nadzornih kamera koje su povezane sa centralnim uređajem koji vrši obradu signala dobijenih radom nadzornih kamera na način da signal se samo prosleđuje na zaslon na kojem se može gledati slika dobijena radom kamere ili da uređaj vrši reprodukovanje slike sa jedne ili više kamera.

Osim klasičnih video nadzora postoje i IP sistemi gde je svaka kamera svojevrstan WEB server koji je u stanju svoju sliku da šalje direktno na internet. Na internetu postoji mnoštvo stranica koje detaljno opisuju rad sistema video nadzora i nude razne komponente.

Monitoring centar je služba koja daljinski nadzire štićene objekte 24h dnevno. Opremljen je najsavremenijim tehničkim sredstvima zahvaljujući kojima u slučaju registrovanja bilo kakve incidentne situacije (poput provale, požara itd.) omogućava brzu i pravovremenu reakciju.

Monitoring centar održava stalnu vezu sa interventnim timovima na terenu i koordinira njihov rad. Korisnicima usluge monitoringa preporučuje se ugradnja i obuka za primenu panik tastera (provalni, medicinski) za takozvane tihe dojave koje takođe registruje Monitoring Centar

Protivpožarni alarmni sistemi

Protivpožarni alarmni sistemi sastavljeni su od alarmne centrale, koja ima adekvatnu komunikaciju sa Monitoring Centrom i protivpožarnih dualnih senzora, koji imaju mogućnost detekcije dima, kao i porasta temperature.

Stanje protivpožarnih alarmnih sistema prati se danonoćno u Monitoring Centru i reaguje se automatski na svako aktiviranje alarma. Analize stanja na objektima u kojima vršimo usluge protiv požarne zaštite vrše se redovno i predlažu akcije u cilju poboljšanja navedene usluge. Posebna pažnja poklanja se razvoju i usavršavanju usluge protivpožarne zaštite i obezbedjivanju objekata sa visoko rizičnom delatnošću.

Protivprovalni sistemi zaštite

Protivprovalni alarmni sistemi sastavljeni su od alarmne centrale, koja ima adekvatnu komunikaciju sa Monitoring Centrom, senzora pokreta, senzora loma stakla i tastature.

Kao i kod sigurnosnih kamera, stanje protivprovalnih alarmnih sistema prati se danonoćno u Monitoring Centru i reaguje se automatski na svako aktiviranje alarma.

Protivprovalni uređaj za zaštitu ima preventivno delovanje na potencijalnog provalnika ili napadača, jer oni biraju prvenstveno nezaštićene lokacije. Ukoliko provalnik pokuša da uđe u objekat, ispoljiće se aktivno delovanje elektronskog obezbeđenja, oglasiće se snažna zvučna i svetlosna signalizacija čime se smanjuje verovatnoća uspeha provalnika.

Detekcija gasa

Zapaljivi gas ili para je gas koji sa vazduhom stvara smeše koje gore ili eksplodiraju ako im se nekim izvorom paljenja povisi temperatura do temperature paljenja; Protiv-eksplozijski zaštićeni električni uređaji su svi elektrićni uređaji namenjeni za rad u prostorijama ugroženim eksplozivnom atmosferom i zapaljivim gasovima i parama.

Ovakvi uređaji u normalnom pogonu i u slučaju pogonskih predviđenih grešaka ne smeju biti uzrok paljenja eksplozivne smeše, ako su ispravno montirani i korišćeni.

Eksplozivna atmosfera je smeša zapaljivih para, gasova i maglica koja posle paljenja naglo sagoreva u obliku eksplozije dok se ne utroši raspoloživa količina zapaljive materije ili kiseonika u smeši.

Gasovi koji se najčešće detektuju: 1. Metan, 2. Butan, 3. Vodonik, 4. Amonijak, 5. Aceton, 6. Alkohol

Detekcija poplave

Voda spada u osnovne izvore života. Ali svaki njen nekontrolisan tok uvek nosi sa sobom velike probleme. Samo pucanje vodovnih cevi u stanu može izazvati skoro indentičnu štetu kao i sama poplava.

Sistemi detekcije poplave aktiviraju se pri najmanjem protoku vode u blizini senzora i tom prilikom šalje se dojava Monitoring Centru. Na taj način, nadležne službe obaveštavaju se u najkraćem mogućem roku, čime je omogućena i njihova brza reakcija.

Integrisan sistem bezbednosti

Pod integrisanim sistem bezbednosti smatra se višestruki spoj bezbedonosni procedura i tehnologija sa različitim namenama, ali sa jednim ciljem, pružiti maksimalnu sigurnost korisnicima.

Intergrisan sistem bezbednosti sadrži sledeće elemente:

  1. Video monitoring
  2. Alarm monitoring
  3. Protivprovalne alarmne sisteme
  4. Protivpožarne alarmne sisteme
  5. Sisteme detekcije prirodnog gasa
  6. Sisteme za detekcije poplava
  7. Sistem kontorole pristupa
  8. Fizičku zaštitu
  9. Mehaničku zaštitu

Čišćenje objekata

Bavimo se pružanjem usluga čišćenja i održavanja higijene u objektima i prostorijama korisnika usluga.

Pružamo usluge svojom radnom snagom, svojim sredstvima rada, priborom i materijalom za održavanje higijene. Naše usluge između ostalog podrazumevaju:

-Pranje toaleta i sanitarne opreme

-Pranje i mopovanje tvrdih podova

-Usisavanje prašine

-Brisanje stolova, stolica i ostalog kancelarijskog nameštaja

-Brisanje kompjutera, kućišta, stalaka, tastatura, miševa, telefona, registratora

-Brisanje vrata i kvaka

-Brisanje i sređivanje čajne kuhinje

Pored gore navedenih usluga možemo ponuditi  jos i:

-Čišćenje krovova i objekata

-Čišćenje trotoara, platoa, parkinga, zelenih površina

Nase usluge organizujemo i vršimo ažurno i kvalitetno u svemu u skladu sa važećim zakonskim propisima, profesionalnim standardima, normativima struke za tu vrstu usluga i dobrim poslovnim običajima.

Potreba klijenata je naš zadatak i sa zadovoljstvom ćemo odgovoriti Vašem zahtevu u što kraćem roku.

Mi smo prava kompanija za saradnju